به اطلاع تمامی علاقه مندان و دوستداران کاکتوس میرساند ،  اولین حراج پاییزه ۹۶ گلخانه اماتوس پنج شنبه مورخ ۲۷ مهرماه برقرار و از ساعت ۱۱ الی ۱۷ در گلخانه اماتوس واقع در کرج-سرحدآباد- کوچه شهید طباطبایی-بن بست پاشا پذیرای شما بزرگواران میباشیم .