باطلاع کلیه دوستداران کاکتوس می رساند گلخانه اماتوس جهت اشاعه فرهنگ نگهداری گل و گیاه علی الخصوص کاکتوس در  منزل ، محل کار و ... در نظر دارد بسته های بذر کاکتوس از قبیل
نوتو میکس ، نوتو خورشیدی موبلند ، ملوئه میکس ، ملوئه میکس عالی و آبی ، آستروفیتوم ، آسترو آرناتوم ، آسترو خاربلند ، اوکولتا ، اوکولتا نئوپرتریا ، اچینو تیغ زرد ، اچینو تیغ سفید ، ژمینو ساگلیونیس ، ژمینو گل رنگی ، ژمینو قهوه ای ، ماملاریا ، پارادیا و ...   به ازای خریدهای بالای 25 الی 200 هزارتومان بعنوان هدیه به شرح ذیل تقدیم نماید.
 
به ازای خرید بذر بالای 25 هزارتومان یک بسته بذر 25 عددی
 
به ازای خرید بذر بالای 50 هزارتومان یک بسته بذر 50 عددی
 
به ازای خرید بذر بالای 100 هزارتومان یک بسته بذر 100 عددی
 
به ازای خرید بذر بالای 200 هزارتومان یک بسته کشت کاکتوس